Surat Dari asy-Syaikh Hani’ bin Buraik hafizhahullah

Surat Dari asy-Syaikh Hani’ bin Buraik hafizhahullah

 

بسم الله الرحمن الرحيم


Kepada saudara-saudara kami Ahlus Sunnah wal Jama’ah di Indonesia


“Surat ini telah dibaca oleh Fadhilatu asy-Syaikh al-’Allamah Rabi’ bin Hadi al-Madkhali”


Kami memuji Allah di hadapan kalian, Dia yang telah menyempurnakan kepada kami dan kepada kalian nikmat-nikmat-Nya, baik yang zhahir (tampak) maupun yang bathin (tidak tampak). Nikmat terbesar adalah nikmat Hidayah (petunjuk) kepada as-Sunnah dan Dakwah kepada sunnah tersebut, pada masa yang banyak tersebar padanya bid’ah-bid’ah dan juru dakwah kepadanya.


Tidak diragukan bahwa Dakwah kepada as-Sunnah di atas manhaj Salaful Ummah yang Shalih, dan pembelaan terhadap agama Allah (yang dilakukan) dengan hikmah, mau’izhah hasanah, dan dialog dengan cara yang lebih baik tergolong pintu jihad fi sabilillah Subhanahu wa Ta’ala yang terbesar. Semoga Allah menjadikan kami dan anda sekalian berada di atas manhaj ini, dan semoga Allah teguhkan kita semua di atas manhaj tersebut hingga kita berjumpa dengan-Nya.