Audio Kajian Kitab Riyadhus Shalihin: Bab Syafa'at (Pertemuan ke-1 s.d Selesai)

Pembahasan Kitab Syarah Riyadhus Shalihin:
Bab Syafa'at (Pertemuan ke-1)

Bersama:
Al-Ustadz Abu Yasir Wildan hafizhahullah

Waktu:
Sabtu, 21 Rabiuts Tsani 1440 H / 29 Desember 2018
Ba'da Shalat Ashar s.d Selesai

Tempat:
Masjid Agung Kota Cimahi
Jl. Kaum No. 2, Kota Cimahi, Jawa Barat (Samping Alun-Alun Kota Cimahi)

Link Download:
Download

Bab Syafa'at (Pertemuan ke-2 selesai)

Link Download :

Radio Salafy Bandung 🇮🇩
Media Dakwah Tashfiyah dan Tarbiyah

Audio Kajian Masjid Agung Kota Cimahi - Kitab Riyadhush Sholihin

Kajian Islam Ilmiah Kota Cimahi: Riyadhush Sholihin

Tema:
Bab Menutup Aurat Kaum Muslimin Dan Larangan Menyebarkannya Tanpa Hajat

Bersama:
Al-Ustadz Abu Yasir Wildan hafizhahullah

Waktu:
Sabtu, 30 Robiul Awwal 1440 H / 08 Desember 2018

Tempat:
Masjid Agung Kota Cimahi
Jl. Kaum No. 2, Kota Cimahi, Jawa Barat (Samping Alun-Alun Kota Cimahi)

Link Download:
Download

Didukung Oleh:
RII (Radio Islam Indonesia)
https://play.google.com/store/apps/details?id=dev.oasemedia.radioislamindonesia

Channel Telegram: 
https://t.me/salafybandung

Radio Salafy Bandung 🇮🇩
Media Dakwah Tashfiyah dan Tarbiyah

Audio Kajian Islam Ilmiah Kota Cimahi: Membela Kalimat Tauhid

Kajian Islam Ilmiah Kota Cimahi: Membela Kalimat Tauhid
Kajian Islam Ilmiah Kota Cimahi: Membela Kalimat Tauhid

Tema:
Membela Kalimat Tauhid

Bersama:
Al-Ustadz Muhammad bin Umar as-Sewed hafizhahullah
Pengasuh Ma'had Dhiya'us Sunnah Cirebon, Jawa Barat

Waktu:
Sabtu, 7 Rabiuts Tsani 1440 H / 15 Desember 2018
Sesi 1 : Pukul 13.00 WIB s.d Ashar
Sesi 2 : Ba'da Shalat Ashar s.d 17.00 WIB

Tempat:
Masjid Agung Kota Cimahi
Jl. Kaum No. 2, Kota Cimahi, Jawa Barat (Samping Alun-Alun Kota Cimahi)

Link Download:
Sesi 1
Sesi 2 & TJ

Didukung Oleh:
RII (Radio Islam Indonesia)
https://play.google.com/store/apps/details?id=dev.oasemedia.radioislamindonesia

Channel Telegram: 
https://t.me/salafybandung

Radio Salafy Bandung 🇮🇩
Media Dakwah Tashfiyah dan Tarbiyah